Kdy jezdíme do Liberce (spinální jednotka)

104_2209Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec
Pavilon B
Husova 10
460 63 Liberec

Zpravidla každé 2. úterý v měsíci

Prezentaci vede:
Bc. Jan Eibich
tel. 724 987 215
eibich@ottobock.cz

Servisní technik:
Miroslav Andrlík
tel. 606 751 767
andrlik@ottobock.cz

Center map
Traffic
Kolem
Transit
 
  • iva

    Prosím poraďte: Co má mít pacient/ klient s sebou zabalené v zavazadle. Je předpoklad, že bude mít tracheostomii a plegii všech končetin.