Naše hodnoty

Kvalita pro život

Díváme se na svět očima lidí s tělesným postižením. Naše technologie pomáhají lidem k co nejvyšší možné mobilitě, a tedy i soběstačnosti. Přinášíme lidem vyšší kvalitu života.

Silná obchodní značka Ottobock má vedoucí postavení v oblasti technologie a novátorství. Jako světový leader v protetice je Ottobock tím, kdo určuje standardy a trendy.

Ottobock má tradici a zároveň podporuje pokrok – díky zkušenostem nasbíraným během historie firmy přinášíme další inovace a vyvíjíme nové technologie.