Časté dotazy

Odpovědi na časté dotazy

Jaké jsou jednotlivé kroky k získání pomůcky přes pojišťovnu?

Stav dítěte musí nejprve zhodnotit odborný lékař. Nechte si pak vypracovat zaměřovací protokol od našeho konzultanta, lékař pak pomůcku předepíše na poukazy a žádanky o zvýšení úhrady. Je velmi důležité, aby lékař podrobně zdůvodnil nutnost každého příslušenství a daného typu pomůcky pro zdravotní stav Vašeho dítěte. Potvrzený poukaz a žádanku doporučeně odešlete na zdravotní pojišťovnu ke schválení reviznímu lékaři. Schválené poukazy a žádanky co nejdříve zašlete dodavateli, protože platnost poukazu je 1 měsíc.

Co když mi pojišťovna nebude chtít pomůcku schválit?

Nestresujte se předem a zkuste se odvolat – často k zamítnutí dochází jen pro to, že lékař nezdůvodní dostatečně, že dítě pomůcku a každé konkrétní příslušenství potřebuje ze zdravotního hlediska a pro svůj další vývoj. Zkuste využít možnosti přiložit fotodokumentaci, kterou jste pořídili při zkoušce dané pomůcky – v porovnání například se současnou pomůckou. Pokud lékař upřesní zprávu o zdravotních potřebách dítěte, zašlete dokumentaci znovu spolu s odvoláním ke schválení reviznímu lékaři.

Co když si nemůžeme dovolit příliš drahou pomůcku?

Především považte, že vaše dítě některé pomůcky skutečně potřebuje a dražší pomůcka mu může přinést lepší kompenzaci jeho hendikepu, vyšší komfort, lepší podmínky pro komunikaci, více šťastných chvil. S financováním případného doplatku vám můžou pomoci firmy, přátelé a v neposlední řadě i nadace.

Není trapné oslovit firmu ohledně pomoci při financování pomůcky pro mé dítě?

Trapné to jistě není. Firma si částku, kterou vám přispěje, může na konci roku odečíst z daní. Je také mnoho firem, které rády přispějí, aby pomohly hendikepovaným dětem. Mnohdy je lidem příjemnější věnovat peníze konkrétnímu dítěti na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíly.

Bude chtít nadace přispět na pomůcku?

Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Musíte se proto při sepisování žádosti rozepsat o zdravotním stavu dítěte a hlavně napsat, jak by mu pomůcka pomohla a usnadnila život. Nesmíte zapomenout popsat i svou finanční situaci.

Jak a kdy se dozvím, že mi nadace přispěla?

Nadace schvalují žádosti přibližně jednou za měsíc, proto žádejte o příspěvek co nejdříve. Pokud vám bude chtít nadace přispět, pošle darovací smlouvu poštou nebo e-mailem, případně zavolá.

Jak vypadá proces, když mi nadace přispějí? Co mám komu poslat?

Pokud vám nadace přislíbí finanční prostředek, zašle darovací smlouvu nebo příslib (nebo jen email).  Darovací smlouvu naskenujete nebo oznámíte číslo darovací smlouvy dodavatelské firmě, výši příspěvku a dobu platnosti nadačního příslibu. Faktura bude vystavena přímo nadaci a bude vám poslána k podpisu. Fakturu po převzetí zboží pak zašlete na nadaci. Slušností je pak poděkovat všem, kdo se na financování podíleli, a dát také zpětnou vazbu.