Dar od firmy

Je možné oslovit firmu, která by přispěla na zdravotní pomůcku pro Vaše dítě. Není třeba z toho mít nepříjemné pocity – firma si částku, kterou vám přispěje, může na konci roku odečíst z daní. Je také mnoho firem, které rády přispějí, aby pomohly hendikepovaným dětem. Mnohdy je lidem příjemnější věnovat peníze konkrétnímu dítěti na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíly.

Postup je následující:

  • s konkrétní firmou (dárcem) sepíšete darovací smlouvu
  • zavoláte nám výši daru od firmy a kontakt na ni
  • my vystavíme fakturu na pomůcku a pošleme ji Vám nebo přímo firmě (dárci)

Firma má možnost si částku odepsat z daní podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Celé aktuální znění zákona naleznete na www.business.centrum.cz.

Je-li vlastníkem firmy fyzická osoba, dar může být ve výši min. 1000 Kč, max. 10% ze základu daně.

Je-li vlastníkem firmy právnická osoba, dar může být ve výši min. 2000 Kč, max. 5% ze základu daně.

Dle zákona 357/1992 Sb. § 20 (12) je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.