Státní zdroje dotací

Stát poskytuje rodinám s dítětem se zdravotním postižením tzv. dávky sociální péče. Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby zdravotně postižené, jsou nově upraveny zákonem č. 329/2011 Sb. s platností od 1.1.2012. Dávku poskytuje Úřad práce v místě Vašeho trvalého bydliště. Jedná se o dva typy dávek:

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

Benefity, které z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P vyplývaly, zůstávají v platnosti i nadále.

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku. Součet vyplácených příspěvků nesmí v 5 letech přesáhnout částku 800 000 Kč. Vzhledem k úpravám v novém zákoně se jedná o příspěvek na pomůcky, které nejsou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění. Nelze tedy žádat o příspěvek na pomůcku. Z kompenzačních pomůcek lze žádat pouze o příspěvek na dětskou autosedačku.

 • Je-li cena pomůcky nižší než 24 000 Kč, poskytne se příspěvek, jestliže příjem společně posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima
 • Spoluúčast osoby činí 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, minimálně však 1 000 Kč
 • Je-li cena pomůcky vyšší než 24 000 Kč, je spoluúčast osoby také 10 % z celkové ceny
 • Příspěvek se poskytuje na pomůcku v základním vybavení
 • Příspěvek je poskytován osobám starším 1 roku
 • Nově lze žádat o zapůjčení stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny nebo schodolezu

Pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 • úprava automobilu vyžadující montáž (např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku)
 • speciální zádržné systémy (nikoli běžná autosedačka)
 • speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení
 • nájezdové ližiny
 • přenosná rampa
 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě
 • stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)

 Nové částky životního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc:

 • Pro jednotlivce 3410 Kč
 • Pro první osobu v domácnosti 3140 Kč, pro druhou a další osobu, která není nezaopatřené dítě, 2830 Kč
 • Pro nezaopatřené dítě:
  do 6 let – 1710 Kč
  od 6 let do 15 let – 2140 Kč
  od 15 let do 26 let – 2450 Kč