Proč polohovat ve stoje?

Polohování vstojeStoj je z fyziologického i sociálního hlediska mimořádně důležitý, a to i v případě, že je ho dosaženo s pomůckou. Platí to zejména v období raného vývoje dítěte, kdy zraje kyčelní kloub. Při zanedbání vertikalizace může dojít k sekundárním škodám, které mohou značně ztížit schopnost vzpřímeného stoje i chůze.

Ve stoji navíc má dítě najednou jinou perspektivu a mnohem lépe se mu navazují kontakty s ostatními dětmi a vůbec okolím. Dítě si také začne uvědomovat více vlastní tělo a posiluje si smysl pro rovnováhu. Vstoje je lepší kontrola dýchání a tím pádem i řeči, stoj podporuje trávení a vyprazdňování, zabraňuje poškození pokožky odlehčením míst, která jsou při sezení pod tlakem.

Polohování ve stoje se obecně nazývá vertikalizace.

Vertikalizace se provádí buď ve vzpřímené poloze, nebo v tzv. pronační poloze, čili s opřením o břicho, a nebo v poloze supinační, tedy s opřením o záda.

Supinační stoj (s oporou zad) je vhodný pro děti, které ještě nemohou být vertikalizovány ve vzpřímené poloze. Tělo je opřeno o polohovací zařízení v určitém úhlu a nohy jsou tak vahou těla méně zatěžovány než ve vzpřímené poloze.

Pronační stoj (s oporou vpředu) se klinicky doporučuje jako prostředek protahování ztuhlého svalstva a také je vhodný pro rozvoj schopnosti ovládat hlavu a horní končetiny.

 Supinační stoj. Vzpřímený stoj. Pronační stoj.
Supinační stoj Vzpřímený stoj Pronační stoj

lifestyle stoj low

Vertikalizace přispívá ke zvýšení hustoty kostí, podporuje motoriku a také přispívá ke snížení spasticity a úpravě svalového tonu.

Snad nejdůležitější při vertikalizaci je, aby se dítě cítilo stabilně a bezpečně. Jedině takto totiž vydrží stát, bude schopné si hrát a nebude věnovat pozornost tomu, že je právě „vertikalizováno“, nebude mít pocit, že právě probíhá nějaká terapie. Naopak, bude šťastné ze změny polohy a bude se radovat z tohoto pohledu na svět a ze svobody, kterou mu alespoň částečný stoj dovoluje.

Pomůcku lze nastavit i do zcela vodorovné polohy, což usnadňuje přesun dítětě do vertikalizačního zařízení. Po umístění dítěte do pomůcky můžeme nastavit sklon, který potřebujeme.

Je však velmi důležité, aby vertikalizační stojan byl správně nastavený, proto tedy všechny změny nastavení předem konzultujte s fyzioterapeutem.

Základní pokyny pro polohování vstoje

Stabilita pánve

Rotace a balance pánve.Stabilní pánev je důležitá ke správnému držení těla ve stoji i v sedě. Se stabilní pánví lépe vyrovnáváme polohu hlavy, trupu i dolních končetin a stoj tak bude jednak pohodlný, jednak i terapeuticky efektivní. Pánev udržujeme v bezpečné stabilní polozi pomocí plně nastavitelného podpůrného pánevního pásu s pelotami, případně pouze s pánevním pásem, a to ve všech polohách (vzpřímené, pronační i supinační).

Vyrovnání trupu a hlavy

Plochá opěrka hlavy.Podpora trupu a hlavy zase naopak přispívá ke stabilitě pánve. S pevným trupem a správně polohovanou hlavou se u dítěte zlepšuje funkce paží a rukou, lépe se soustředí a komunikuje s okolím. K podpoře trupu ve všech polohách používáme nastavitelnou hrudní pelotu a flexibilní laterální peloty.

Opěrka hlavy s postranními pelotami.Pokud není zapotřebí příliš velká podpora hlavy (jako např. ve vzpřímené poloze), působí plochá polstrovaná opěrka hlavy jako zadní opora, která udržuje hlavu ve vyvážené poloze nad trupem. Je-li nutné pro udržení hlavy v ose použít ještě další oporu, přidáváme k opěrce hlavy laterální (boční) peloty.

Polohování nohou a chodidel

Aktivní přenášení tělesné váhy přispívá ke správnému vývoji kyčelních kloubů. Správné polohování dolních končetin a chodidel je nezbytné, aby byla terapie co nejúčinnější. Kolenní peloty je možné nastavit do různých stupňů ohybu kolen, která jsou tak zatěžována pohodlně a jsou stabilní. Pamatujte ale, že kolenní peloty nesmí tlačit přímo na čéšky. Podnožky jsou nezávisle nastavitelné, aby mohla být chodidla podpořena individuálně v různé výšce, jsou-li dolní končetiny z nějakého důvodu nestejně dlouhé.