Proč polohovat vleže?

Sleepform PM Anke Päch Kinderreha Sleepform    Marvin Krämer

Svět je tak velký! A tak úžasný, když ho teprve poznáváte! Dítě po několika týdnech začíná prozkoumávat svět a zvědavě si ho prohlíží. Už jenom proto musíme dítěti pomoct, aby jeho rozhled byl co největší. Nicméně jsou tu i zdravotní důvody pro polohování vleže.

Polohování ve dne i v noci:

  • Polohování v noci má za cíl stabilizovat dítě v optimální poloze tak, aby se omezila spasticita. Pomocí speciální tvarovatelné vakuové matrace vytvarujeme požadovanou polohu dítěte, které pak leží v úlevové poloze. Nezapomeňte optimální polohu konzultovat s lékařem nebo fyzioterapeutem.
  • Polohování ve dne spočívá v usnadňování poloh, které jsou během prvních měsíců života mimořádně důležité. Během tohoto období lze nejlépe snížit mnoho potenciálních dlouhodobých následků a také dítě lépe motivovat. Vývojově opožděné děti se stejně jako jakékoli jiné děti učí formou her – v podstatě se při terapii hrou snaží ještě více, když mají ze hry radost. Jste-li tedy rodičem, prarodičem, sestrou nebo bratrem, přítelem… dokážete pomoci vašemu malému dosáhnout svých možností prostě tím, že si s ním budete hrát v různých polohách.

Leh na zádech (supinační poloha)

Jedná se o nejzákladnější vývojovou polohu. Když dítě leží na zádech, váha těla je rovnoměrně rozložena po celé ploše. Je to poloha bezpečná a utvářejí se při ní základní dovednosti fyzické, smyslové i poznávací, které jsou jakýmisi stavebními kameny pro dovednosti složitější. Děti v této poloze posilují šíjové, břišní, ramenní i kyčelní svaly tím, jak zvedáním hlavy, rukou a nohou překonávají gravitaci. V lehu na zádech můžeme podporovat rozvoj pohybů nožiček. Tím posilujeme svalstvo potřebné pro pozdější udržení vlastní váhy.

Základní pokyny pro polohování na zádech

EAS-600x600-suggestions-3podsebouPro aktivity v lehu na zádech používáme systém ohebných pěnových opěrek, klínků a pelot libovolně umístitelných na podložku. Dítě položíme na záda tak, aby se hlavičkou opíralo o klín. Kolena podložte válečkem a po stranách hrudníku rozmístěte menší válečky tak, aby dítě mělo stabilitu. Snažte se, aby byla poloha hlavičky na začátku i na konci v ose. Uvedené pokyny představují pouze příklad polohování – konkrétní rady vám poskytne váš terapeut nebo lékař.

Leh na břiše (pronační poloha)

I poloha na břiše je velmi důležitá. Pokud bychom dítě nenechávali ležet na bříšku, začne mu ochabovat zádové svalstvo. Pro dítě je tato poloha dost náročná, protože pokud se chce rozhlížet po světě, musí zvednou hlavičku, která je v proporci vůči tělu větší, a to je pro miminko nesmírně těžké. Než tedy dítě může začít zvedat hlavičku, musí zvládnout jednodušší úkoly.

V leže na bříšku musí být dítě už schopné ovládat pohyby hlavy, mělo by se dokázat opřít o předloktí, natáhnout a hrát si s hračkou, která leží před ním. Díky nutnosti koordinace pohybů těla a očí se také vyvíjí prostorové vnímání.

Při rozvinuté schopnosti ležet na bříšku se zvednutou hlavičkou si už dítě dokáže po určitou dobu takto hrát, posiluje si svalstvo a zároveň se začíná rozhlížet po světě a stále více ho prozkoumávat.

Základní pokyny pro polohování

Pod hrudníček umístíme dítěti váleček nebo klín a celé tělo zabezpečíme tak, aby byl trup a nohy ve stabilní poloze. Ke stabilizaci pánve můžeme použít pánevní polohovací pásek. Se správným nastavením pomůcky vám pomůže lékař nebo terapeut.

Leh na boku

Ležení na boku není tak významné jako ta předchozí, ale pro děti s opožděným vývojem může být ležení na zádech nebo na břiše příliš namáhavé, a tak leh na boku najde své uplatnění také. Pokud má dítě jednu stranu těla silnější a druhou slabší nebo pokud má velmi silné reflexy, může být pro něj těžké dát k sobě obě ruce. Leh na boku rozvíjí zejména jemnou motoriku rukou a navíc zemská přitažlivost pomáhá dát před sebou ruce k sobě.

Výběr strany pro leh na boku nebo střídání stran závisí na stavu dítěte a cíli, který sledujeme. U některých dětí s hemiparetickou formou mozkové obrny, kdy jedna strana těla funguje hůře než druhá, může leh na postižené straně pomáhat při kontrole nechtěných pohybů paže dítě si bude moci lépe hrát oběma rukama. Leh na nepostižené straně zase může podporovat používání postižené paže.

Základní pokyny pro polohování na boku

Dítě položíme na bok v mírně ohnuté pozici. Za tělo a za hlavu umístíme velký váleček. Z malého válečku vytvoříme tvar židle, která bude udržovat nohy ohnuté a bude podpírat zadeček. Nezapomeňte se ale na toto téma poradit s lékařem či fyzioterapeutem.