Proč polohovat vsedě?

Sedací polohovací systém SquigglesSed je pro malé dítě nezbytným předpokladem pro jeho další vývoj a mobilitu, pro jeho zdraví i pro umožnění přirozeného kontaktu s okolím. Sed totiž podporuje smysl pro rovnováhu, posiluje svalstvo, v sedě se lépe vnímají podněty okolí, lépe se komunikuje. K celkovému duševnímu i fyzickému rozvoji je zkrátka sezení nezbytné.

Dětem, které nedokážou sedět samostatně, musíme tedy včas začít pomáhat, aby svou energií zbytečně neplýtvaly na udržování nestabilní polohy a mohly se více soustředit na kontakt s okolím, komunikaci, hru, učení. Čím pohodlnější a jistější je sed dítěte, tím více prospívá jeho duševnímu i tělesnému zdraví.

Proč je správné sezení důležité?

  • Sedací polohovací systém MyGo.Podporuje krevní oběh a tlak
  • Podporuje růst kostí a snižuje tak riziko fraktury
  • Zlepšuje kontrolu dýchání a řeči
  • Zlepšuje příjem stravy i motoriku úst a jazyka
  • Umožňuje dítěti být v očním kontaktu s okolím
  • Umožňuje větší perspektivu pohledu na svět
  • Uvolňuje ruce – dítě má větší možnost si hrát a zkoumat předměty před sebou a nemusí se rukama opírat, aby udrželo rovnováhu
  • Umožňuje volně měnit pozornost
  • Zvyšuje samostatnost
  • Vytváří správné podmínky pro další pohyb, ať už samostatný, nebo s pomůckou

Základní pokyny pro polohování

Polohování pánve

Nejdůležitější vlastností každého polohovacího systému (nebo systému pro rozvoj mobility) je schopnost zajistit stabilitu pánve, a to i při jejím případném sklopení, rotaci nebo při šikmém postavení. Musí vytvořit optimální základnu pro správné vyrovnání polohy trupu a hlavy a pro funkci dolních končetin.

 Posteriorní sklopení pánve. Rotace pánve. Šikmé postavení pánve.
Posteriorní sklopení pánve Rotace pánve Šikmé postavení pánve

Nastavitelná křížová pelota zajišťuje pánev v optimálním neutrálním postavení. Vodící kyčelní peloty zajišťují vnější oporu pánve a podporují symetrické polohování, nebo se v případě asymetrie mohou dle potřeby posunout mimo osu.

 Křížová pelota. Křížová pelota. Křížová pelota a kyčelní peloty.
Křížová pelota Křížová pelota Křížová pelota a kyčelní peloty

Pohodlný sedák umožňuje měkké uložení hrbolů kosti sedací, čímž pomáhá zabránit jejich vychylování dopředu a zároveň je odlehčuje.

 Sedák.  Sedák.
 

Polohování trupu a hlavy

Polohovací systémy zajišťují také oporu trupu a hlavy. Pánev je tak stabilnější, podporuje to funkci horních končetin a dítěti to pomáhá v soustředění i v komunikaci. Peloty hlavy a trupu je možné individuálně upravit tak, aby vyhovovaly stavu a potřebám dítěte. Například flexibilní skoliózu je možné řídit pomocí laterálních pelot a pánevními popruhy tak, aby se docílilo tříbodového upevnění trupu. Pro případ nutnosti dodatečné opory hrudníku musí mít polohovací systém trupové pásy a polstrovanou hrudní pelotu.

 Řízení flexibilní skoliózy. Trupové pásy. Hrudní pelota.
Řízení flexibilní skoliózy Trupové pásy Hrudní pelota

Pokud přidáme konturovanou ramenní část, nejen že se prodlouží výška zádové opěry pro další růst, ale také se rozšíří ramenní část pro lepší vyrovnání trupu, podporu funkcí horních končetin a stability krku a hlavy. Osové vyrovnání hlavy by mělo být zajištěno vyrovnáním trupu a stabilitou pánve, nicméně pokud je zapotřebí i přídavná opěrka hlavy, je možné sedací systémy doplnit celou škálou hlavových opěrek a pelot z nabídky Ottobock.

 Konturovaná ramenní část. Podpora funkce horních končetin. Přídavná opěrka hlavy.
Konturovaná ramenní část Podpora funkce horních končetin Přídavná opěrka hlavy

Všechny výškově stavitelné podvozky mají v základním vybavení funkci náklonu a mohou tak napomoci dalšímu vyrovnávání trupu, ramen a hlavy, nebo mohou změnou polohy snížit tlak na určité části těla pro pohodlné sezení. Ke hraní, stolování nebo práci ve škole slouží vypolstrovaný terapeutický stolek. Pro oporu rukou nabízí systém výškově stavitelné opěrky.

 Natavitelné opěrky rukou.  Terapeutický stolek.
Nastavitelné opěrky rukou  Terapeutický stolek

Polohování dolních končetin a chodidel

Polohovací systémy musejí také zajistit oporu dolních končetin a chodidel, která hraje důležitou roli při udržování stability pánve, a tudíž i vyrovnání trupu a hlavy. Často se zapomíná, že u dětí a uživatelů s omezenou hybností bývají svaly na zadní straně stehen ve zvýšeném napětí a mohou tak narušovat stabilitu pánve. Dolní končetiny představují až 19% tělesné hmotnosti a zůstanou-li bez opory, mohou zvýšené tlaky způsobit problémy se stabilitou pánve. Vodící peloty dolních končetin se nastavují nezávisle každá zvlášť a mohou se přizpůsobit rozdílným délkám dolních končetin.

Nezávislé nastavení vodících pelot.  Nezávislé nastavení vodících pelot.  Rozdíly délky končetin způsobené rotací pánve.
Nezávislé nastavení vodících pelot Nezávislé nastavení vodících pelot Rozdíly délky končetin

Bércové peloty (nad kotníkem) sledují stehenní peloty (v oblasti kolen a stehen) při posouvání do addukce (přinožení) nebo abdukce (unožení) a zároveň zajišťují, aby podnožky zůstávaly v poloze pod koleny. Odlehčení hamstringů můžeme docílit tak, že podnožky polohujeme více dozadu. Tím zabráníme tažení pánve do naklopení dozadu, které by negativně ovlivňovalo polohu trupu a hlavy.

Podnožky kopírující polohu vodících pelot. Podnožky kopírující polohu vodících pelot. Posun podnožek pro odlehčení hamstringů.
Podnožky kopírující polohu vodících pelot Podnožky kopírující polohu vodících pelot Posun podnožek pro odlehčení hamstringů

Podnožky můžeme také seřídit do plantární nebo dorsální flexe (tj. propnutí nebo přitažení špičky nohy) a pomocí sandálků je možné zachytit rotaci chodidla. Pokud sandálky dítě příliš omezují, můžeme připojit na stupačky kotníkové objímky. Jsou-li dolní končetiny i chodila správně polohovány a zároveň je zajištěna stabilní poloha pánve, lze snáze udržet vyrovnání trupu a hlavy, protože hmostnost těla je na ploše sedu rozložena rovnoměrně.

A pokud je i trup dobře podepřen, má dítě maximální pohodlí pro to, aby mohlo pohybovat rukama, hrát si, jíst apod. Má tak i lepší podmínky pro komunikaci a vnímání okolí a zároveň mu optimálně funguje dýchání a trávení.

Plantární a dorsální flexe. Vytočení podnožky vně a dovnitř.
Plantární a dorsální flexe Vytočení podnožky vně a dovnitř