Individuální ortézy

Čím pomáhají

Již v útlém věku dítěte je vhodné s postiženým dítětem navštívit ortotika-protetika a konzultovat s ním vhodnost individuálních pomůcek. I při ležení a spánku máme totiž možnost ovlivnit fyziologický vývoj pomocí kvalitních ortéz. Často se při polohování vleže opomíjí polohování horních a dolních končetin, které sériově vyráběné pomůcky nedokážou zajistit. Z vlastní zkušenosti víme, jak je v tomto věku důležité nezapomínat na správný vývoj končetin. Ve spolupráci s fyzioterapeutem Vám ortotik-protetik navrhne a vyrobí individuální ortézu, která Vašemu dítěti pomůže pro jeho další vývoj.

I řada problémů v dalších fázích vývoje, kdy dítě začíná sedět a lézt, je velmi dobře ovlivnitelná pomocí individuálně vyráběných pomůcek – od nejjednodušších ortéz pro správné držení končetin přes textilní korzety pro podporu rozvíjejícího se svalového korzetu či pevné korzety pro ovlivnění správného vývoje páteře až po individuální sedací systémy, které jsou jediným možným řešením pro ta nejtěžší postižení.

Základem možnosti dobře stát, eventuelně začít chodit, je správný kontakt s podložkou. Proto je velmi důležité, jak je obuto vlastní chodidlo a dolní končetina. Ortotik-protetik Vám může pro Vaše dítě zajistit zcela individuální vybavení chodidla – od individuální vložky přes individuální ortopedickou obuv až po ortézy dolních končetin a tzv. reciprokátory (viz RGO). I při používání vertikalizátorů dochází vždy k zatěžování dolních končetin, a proto je velice důležité, aby chodidlo bylo vybaveno individuální vložkou nebo ortopedickou obuví. Řadě dětí je ortotik-protetik schopen kvalitní ortézou umožnit stoj nebo i chůzi. Před začátkem vertikalizace je ale nutné postup konzultovat.

Aby ortéza plnila svoji funkci, je velmi důležité věnovat dostatečnou pozornost její volbě pro konkrétní dítě. Při výběru je důležité si uvědomit, čeho chceme použitím ortézy docílit. Je nutné zohlednit nejen zdravotní stav dítěte, ale i jeho aktivity, dobu používání, zda si bude ortézy nasazovat samo apod.

Ideální je postup, kdy na indikaci ortézy spolupracují rodič a dítě s ošetřujícím lékařem, fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem a ortotikem-protetikem.

Předepsání pomůcky

Individuálně zhotovenou ortotickou pomůcku předepisuje odborný lékař: neurolog, ortoped nebo rehabilitační lékař.

  • U dětí do 18 let, které jsou registrovány u VZP, stačí předepsat poukaz, není tedy nutné schválení revizním lékařem. Můžete kontaktovat lokální protetické pracoviště, které si podle místa bydliště můžete vyhledat zde.
  • U starších 18 let bez ohledu na pojišťovnu a u dětí do 18 let, které jsou u jiné pojišťovny než VZP, předepíše odborný lékař poukaz a formulář „Žádanka o schválení“, kde zdůvodňuje pojišťovně volbu konkrétní pomůcky.

Kódy pojišťovny:

  • 05/0000949 Ortéza končetinová dětská standardní (do 18 let), nárok 1 ks / 6 měsíců
  • 05/0000954 Ortéza končetinová standardní (nad 18 let), nárok 1 ks / 12 měsíců

Návštěvy protetiky

Žádanku a poukaz od lékaře je nutné před odesláním na zdravotní pojišťovnu doplnit o tzv. „Předkalkulaci“, kterou vypracuje ortotik-protetik. V této předkalkulaci je detailní rozpis a cena materiálu a práce při výrobě ortézy. Ortotik-protetik odešle všechny dokumenty ke schválení reviznímu lékaři na pojišťovnu.

Po schválení pomůcky na pojišťovně ortotik-protetik odebere měrné podklady pro ortézu (měření, otisk, sádrování).

Jakmile je ortéza vyrobená, je třeba ji vyzkoušet a provést její finální úpravy.

RGO

RGO

Individuálně zhotovená ortéza

Zobrazit pomůcku