Polohování vsedě

Polohovací zařízení Kimba Neo

Polohovací zařízení Kimba Neo

Sedačka a interiérový podvozek pro děti se středním postižením

Zobrazit pomůcku