Leh a aktivity při sedu na zemi

Svět je velkým a vzrušujícím místem. Především, když jej děti pozorují vleže. Již po několika týden začne dítě prozkoumávat svět – a pohybovat se. Každá změna polohy otevírá dítěti nové, zajímavé perspektivy.

Jestliže není dítě schopné se samo mobilizovat a později sedět, potřebuje pomůcky, které ho v tom podpoří. Umožňují dítěti fyzicky si uvědomovat nové polohy a navykat si na ně. Má to také pozitivní vliv na vývoj svalstva a kloubů.

Mobilizace je nezbytná nejen pro tělesný vývoj dítěte, ale také pro vývoj jeho smyslových a poznávacích schopností, které se rozvíjejí při kontaktu a komunikaci s okolím.

Jen tak může vaše dítě pokračovat v dalším zkoumání a poznávání světa.