Terapie a vertikalizace

Povinnost nás znovu volá. Musíme do vertikalizátoru. Stoj je totiž z fyziologického i sociálního hlediska mimořádně důležitý, a to i v případě, že je ho dosaženo s pomůckou. Platí to zejména v období raného vývoje dítěte, kdy zraje kyčelní kloub. Při zanedbání vertikalizace může dojít k sekundárním škodám, které mohou značně ztížit schopnost vzpřímeného stoje i chůze.

Děti, které se nemohou postavit vlastními silami, to dokážou s pomůckami Ottobock a Leckey. Vyvinuli jsme vertikalizátory, které lze přizpůsobovat měnícím se potřebám dětí, i podle věku a vývojového stadia.

Zásadou je pomoci dítěti provádět co nejvíce aktivit, aby se podpořila tvorba svalstva a zároveň mu poskytnout tolik podpory, kolik je zapotřebí, aby se zabránilo vadnému držení těla.

Tím se dosáhne nejlepších podmínek pro rehabilitaci.

Význam vertikalizace

  • Prevence kontraktur na DK
  • Ovlivnění spasticity
  • Zvýšení kostní denzity, prevence patologických fraktur
  • Vliv na formování acetabula
  • Zvýšení motility GIT
  • Snížení rizika infekce močových cest
  • Zvýšení tolerance kardiovaskulárního aparátu na zátěž
  • Lepší orientace, sociální interakce
  • Motivace

 

Polohovací zařízení Standing Frame

Vertikalizátor pro děti a mládež Standing Frame