Technické údaje

Technické údaje Squiggles Baby
Věk: 0 – 36 měsíců
Tělesná výška max.: 100 cm
Hmotnost uživatele max.: 15 kg
Podložka (šířka x délka): 76 x 95 cm
Abdukční klín sedu
Výška / hloubka sedu: 19 / 30 cm
Šířka sedu: minimální 20 cm
maximální 25 cm
Opěrný válec: menší 6 x 60 cm
větší   8 x 70 cm
Trupový klín (šířka x délka): 28 x 20,8 cm
Trupový klín úhel: 7,5°
Polohovací pásy (šířka x délka): 8 x 66 cm